جدول قیمت گذاری کوتاه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

استاندارد

تومان1999ماهیانه
 • 5پروژه
 • 5گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 10گیگابایت پهنای باند

حق بیمه

تومان2999ماهیانه
 • 10پروژه
 • 15گیگابایت فضای ذخیرهسازی
 • کاربر نامحدود
 • 20گیگابایت پهنای باند

حرفه ایی

تومان3999ماهیانه
 • 15پروژه
 • 30گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 50گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • 30پروژه
 • 100گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگابایت پهنای باند

بی نهایت

تومان5999ماهیانه
 • پروژه های نامحدود
 • ذخیره سازی نامحدود
 • کاربران نامحدود
 • پهنای باند نامحدود

دو طرح زیبا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • 15پروژه
 • 30گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 50گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • 30پروژه
 • 100گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگابایت پهنای باند

 طراحی قیمت گذاری  1 تا 5 ستونه

حرفه ای

تومان3999سال
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999سال
 • 30 پروژه
 • 100 گیگابایت حافظه
 • 150 گیگابایت پهنای باند

طراحی قیمت گذاری 2 تا 4 ستونه

تنظیمات سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ پس زمینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ مرز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

تومان3999ماهیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ تقسیم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

برجسته با اولویت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

استاندارد

تومان1999ماهیانه
 • 5 پروژه
 • 5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگابایت پهنای باند

حق بیمه

تومان2999ماهیانه
 • 10 پروژه
 • 15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگابایت پهنای باند

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگابایت پهنای باند

بیشترین

تومان4999ماهیانه
 • 30 پروژه
 • 100 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگابایت پهنای باند

نوع ارز و کنترل موقعیت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

تومان3999ماهیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

علامت ارز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

3999تومانروزانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

ارز محل سکونت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

3999تومانسالیانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگابایت حافظه
 • کاربران نامحدود

قیمت گذاری زمان / طول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

مجموعه ای کامل از گزینه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • رنگ پس زمینه– لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • رنگ لبه– لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک  با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • رنگ مقسم– لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • عنوان لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. .
 • برجسته لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • واحد پول-لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • موقعیت ارز لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • قیمتلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • زمانلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • کلاس-لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • شناسه– لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عضویت 100،000+ کاربران راضی آوادا!

خرید آوادا در حال حاضر!